Arhivsko gradivo


Zemljevid komasacije vasi Győrvár

dokument

Joseph Baczo

1805

Papir

V sistemu srednjeveškega kmetijstva so površine v okolici vasi razdelili na več delov, njiva posamezne kmetije je primerno kolobarjenju bila sestavljena vsaj iz treh delov. To pomeni, da so bile njive tlačanov razmetane v okolici naselja.
Komasacija zemljišč je postopek konsolidacije, ki zbere majhne parcele kmetov in vsem daje košček zemlje. Komasacija se je začela leta 1836 z ukinitvijo fevdalnih zakonov. Vendar se je v večini krajev konsolidacija zgodila v drugi polovici 19. stoletja in okoli preloma stoletja.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Győrvár
Drugo poimenovanje kraja
Bodóhegy
Obseg
1 db.
Strokovni opis
A tagosítás településre gyakorolt hatása elsősorban a tanyafejlődés terén figyelhető meg. Olyan vidékeken is megindult a tanyafejlődés, ahol erre a falvak úrbéres jogállása és viszonylag kis határa miatt előzőleg nem volt példa. Egyes helységekben a külterület tagosítását egybekapcsolták a halmazos belterület utcássá rendezésével. Egy-egy helység esetében a tagosítás elmaradása, ill. késése a régi határhasználati rendszerek fennmaradását és a régi települési sajátosságok továbbélését eredményezte. Az úrbéri/tagosítási térképek valójában a földbirtokkönyvek mellékletei, amelyek listaszerűen sorolják fel a birtokokat.
Literatura
Simonffy Emil: A parasztföld és a tagosítás (A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában, szerk. Szabó István, 1848–1914, I. Bp., 1965)
Ime datoteke
MNL_VaML_0047_B_0021
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozás nélkül
Datum dokumentacije
2020-02-13
Dokumentalist
Kóta Péter

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Slovenščina
Skip to content