Osebnosti


Kossits József

rimokatoliški duhovnik, etnograf, raziskovalec lokalne zgodovine

Šolal se je v Kőszegu in Sombotelu, za duhovnika je bil posvečen leta 1811. Kot župnik je med leti 1816 in 1829 služboval na Dolnjem Seniku, od leta 1829 do svoje smrti pa na Gornjem Seniku. Njegova monografija vsebuje veliko etnografskih informacij o Slovencih, ki živijo med Muro in Rabo. Napisal je preglednico madžarske in prekmurske zgodovine ter v slovenščino prevedel madžarsko slovnico. Izdal je dve pobožni knjigi. Njegovo delo je tudi danes izjemnega pomena pri ohranjanju jezika in narodne identitete Slovencev, ki živijo v Železni županiji. Pokopan je na Gornjem Seniku, kjer je po njem poimenovana dvojezična osnovna šola.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Felsőszölnök/Gornji Senik
Drugo poimenovanje kraja
FelsőSzőlnek, OberZeming, FelsőSzőlnők, Felsö-Szőmek, Soelnek, Felschoe-Soelnek, Ober-Zening, FelsőSzölnök, FelsöSzőlnők, GornySzűnűk, FelsöSzölnök, Szölnök, Szölnök, Felső-Szölnök, Ober- Zemming, GornyiSzinik
Kraj in datum rojstva
Bagonya (ma: Bogojina, Szlovénia), 1788. 10. 09.
Kraj in datum smrti
Felsőszölnök, 1867. 12. 26.
Biografija
Kossics József 1788. 10. 9-én született Bagonyán (ma: Bogojina, Szlovénia). Kőszegen és Szombathelyen tanult. 1811-ben szentelték pappá. Szolgálati helyei: Bántornya (ma Turnišče), Felsőlendva (ma Grad), Muraszombat (ma Murska Sobota), Vízlendva (ma Sveti Jurij) és Szarvaslak (ma Rogašovci). 1816-ban az első plébános lett Alsószölnökön, 1829-től haláláig Felsőszölnökön szolgált. Itt is van eltemetve. Nevét viseli a felsőszölnöki kétnyelvű általános iskola.
Dela
A Magyar Országi Vendus-Tótokról. Kedveskedő, (Bécs) 1824, 19-42. sz.
A Magyar Országi Vendus-Tótokról. [közli] Csaplovics János. Tudományos Gyűjtemény, 1828, 5. köt. 3-50. p.
Zobriszani Szloven i Szlovenka med Mürov i Rábov. Körmend, [1845-1848]
Zgodbe vogerszkoga králesztva. 1848
Sztarine zseleznih ino Szalaszkih Szlovencov. 1845.
Krátki Návuk Vogrszkoga Jezika za Zacsetnike. 1833
Jezus moje pozselenye. 1851
Krizsna paut na XIV stácie ali posztojaliscsa. 1843
Literatura
Novak, V., 1949. Gradivo Jožefa Košiča za etnografijo Prekmurja. V: Slovenski etnograf, 1949. Str. 100-110.

Košič, J., 1992. Življenje Slovencev med Muro in Rabo: izbor del. Budimpešta.

Zorko, Z., Bajzek, M., Lukač, S., (ur.) 1994. Košič in njegov čas: zbornik razprav o Jožefu Košiču. Budimpešta: Košičev sklad.
Ime datoteke
SM_037_E_0001
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozott
Datum dokumentacije
2018-08-10
Dokumentalist
Mukicsné Kozár Mária

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content